Facebook

 

Sådan ansøges om en hund

Ansøgningsskema skal benyttes. Skemaet kan kun rekvireres via mail:

 

 

Oplys venligst følgende i mailhenvendelsen til STH:

 

Ansøgers navn, adresse, alder og typen af bevægelseshandicap

 

Rekvirer ansøgningsskema inkl. ovenstående oplysninger her:    info@sth-servicehunde.dk

 

Bemærk venligst dette inden du ansøger:

 

STHs målgruppe:

STHs målgruppe er børn og voksne med bevægelseshandicap. For at kunne søge om en social- eller servicehund skal ansøger altså have et bevægelseshandicap. STH kan ikke hjælpe mennesker med handicap eller sygdomme som ikke hører under betegnelsen bevægelseshandicap.


Særligt til familier med børn med diagnoser indenfor autismespektret og til familier med børn med ADHD og lignende diagnoser:

Vi modtager mange henvendelser fra denne gruppe hver eneste dag. STHs målgruppe er mennesker med bevægelseshandicap. Vi kan ikke hjælpe med specialtrænede hunde til børn med autisme, ADHD eller lignende diagnoser. STH kan ikke rådgive familier i forhold til racevalg ved indkøb af private hunde og vi kan ikke rådgive omkring træning af private hunde.


Særligt til mennesker med PTSD og lignende diagnoser:

STH kan desværre ikke hjælpe denne  gruppe mennesker. STHs målgruppe er mennesker med bevægelseshandicap. STH kan ikke rådgive om indkøb og træning af private hunde til personer med PTSD og lignende diagnoser.

 

Disse personer kan IKKE søge om en STH-hund:

  • Hvis du eller dine nærmeste lider af allergi overfor hund
  • Hvis du ikke har et bevægelseshandicap
  • Hvis der i forvejen er en ung, større hund i din husstand
  • Læs "Fakta - Ansøg om STH hund" her

Vi gør opmærksom på, at der IKKE kan ansøges om STH-hund via telefon - kun via mail.

 

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du blive kontaktet, og hvis vi vurderer at det er sandsynligt at vi på et tidspunkt indenfor overskuelig fremtid (ca. 2 år) kan hjælpe dig, vil du muligvis blive inviteret til en personlig samtale med STHs instruktører.

 

Hvis vi herefter skønner, at vi kan tilbyde at samtræne en hund med dig, optages du på en venteliste. Ventelisten vurderes regelmæssigt og sammenholdes med færdigtrænede hunde. Når en egnet hund er færdigtrænet, bliver du inviteret til Teamtræning, hvor du vil blive samtrænet med hunden.

 

STH stiller social- eller servicehunden gratis til rådighed for brugeren, der dog skal betale et livstidsmedlemskab til foreningen på kr. 2500,-. Desuden skal brugeren betale for det løbende hold af hunden, dvs. årlige sundhedscheck, vaccinationer, tandrens, ormekure, loppebehandling foruden foder (vi har dog en rigtig god aftale med Hill's Pet Food om rabat på foder til vores hunde). STH har desuden en Sygekasse, som alle brugere skal være medlem af. Det koster pt. 300 kr om året og dækker dyrlægebehandlinger og medicin med en selvrisiko på 1000 kr pr. kalenderår. 

 

Med Venlig hilsen

 

Administrationschef

Lisa Dürr Klint

 

Servicehunde

Enhver person med en fysisk funktionsnedsættelse der mener, at en servicehund kan hjælpe dem til en friere og mere uafhængig hverdag, kan ansøge om en servicehund.

 

Socialhunde

Enhver person med en fysisk funktionsnedsættelse eller en familie med et barn med en fysisk funktionsnedsættelse, der mener, at en socialhund kan bringe dem glæde i hverdagen, kan ansøge om en socialhund.

 

.