Facebook
Tilgængelighed på servicehunde.dk

Denne webside er optimeret efter at overholde såvel nationale som internationale standards for tilgængelighed i det omfang, det har kunnet lade sig gøre.

 

Synshandicappede

Teksten forstørres og formindskes ved at bruge ctrl+scroll eller ctrl +

 

 

Navigation uden mus


Sitet er indbygget med W#C standards for accesskey.
 

For at bruge accesskeys skal du

  • I windows taste ALT + accesskey derefter ENTER for at gå til det ønskede
  • I firefox taste ALT+SHIFT+accesskey for at gå til det ønskede

Der er implementeret følgende accesskeys:

  • 1 går tilbage til forsiden
  • 2 går til tilgængelighed
  • 3 går til læs op
  • 4 går til log ind
  • 5 går til log ud
  • 6 går til engelsk version

.