Hunde I Specialtræning

Indkaldelse til Generalforsamling 2020

STH indkalder til generalforsamling onsdag d. 13 maj 2020. Alle livstidsmedlemmer samt støttemedlemmer, som har betalt kontingent for perioden april 2018-april 2019, kan stemme ved generalforsamlingen.

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i
Foreningen "Servicehunde til Handicappede"

ONSDAG DEN 13. MAJ 2020, KL. 19.00

Generalforsamlingen foregår virtuelt via Zoom

 

I henhold til foreningens vedtægter § 7, stk. 3, indkaldes foreningens medlemmer til ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
- Bestyrelsens forslag: Susanne Vintermark

2. Valg af referent og stemmetællere.
- Bestyrelsens forslag til referent: Lisa Klint

3. STH-beretning.

4. Regnskabsaflæggelse.
- Årsregnskabet for 2019 fremlægges på dagen. Du kan finde regnskabet her

5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent.
- Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

7. Valg til bestyrelsen.
• Valg af Formand (i lige år). Mette Henriksen modtager genvalg.
• Valg af 2. bestyrelsesmedlem. Elisabeth Mærsk-Møller modtager genvalg.
• Valg af 1. suppleant. XX.
• Valg af 2. suppleant. Lotte Pehrsson modtager genvalg.

• Valg af revisor. Revisor Azets Audit. Bestyrelsen indstiller, at Addea, Anders Salomonsen, Stats. Aut. revisor, genvælges.

8. Eventuelt.
- Bemærk, at der ikke kan træffes beslutninger under eventuelt.

 

NB:
Alle livstidsmedlemmer samt støttemedlemmer, som har betalt kontingent for perioden april 2018-april 2019, kan stemme ved generalforsamlingen.


For at tilmelde dig til Generalforsamlingen sender du en mail til mail@sth-servicehunde.dk med angivelse af dit navn og emailadresse, og så sender vi dig et link til Zoom.


Rocky og Ulrik

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål om medlemskab, ansøgningsproces eller vil vide mere om, hvordan du kan støtte os.

Læs mere ›