Facebook
Rettigheder

Billed af hund 

 

STH

Generelt:
En servicehund er specielt trænet til at udføre nytteopgaver for en person med en fysisk funktionsnedsættelse. STH følger de internationale retningslinier og standarder beskrevet af Assistance Dogs International (ADI) www.assistancedogsinternational.org/

Servicehunden kendes på et blåt dækken, med tydeligt servicehunde-logo som markerer, at hunden er på arbejde og har de nødvendige kvalifikationer til at kunne følge og hjælpe brugeren, når det er nødvendigt. Det er således tydeligt for offentligheden, at der er tale om en specialtrænet hund. Endvidere har servicehundebrugeren et identifikationskort med foto, som på anmodning kan forevises.

 

Fødevarevirksomheder:
Som udgangspunkt må husdyr ikke have adgang til steder, hvor der håndteres, tilberedes eller opbevares fødevarer. En servicehund har dog visse rettigheder som en almindelig familiehund ikke har. Således har Indehaveren af en fødevarevirksomhed, ifølge loven mulighed for at tillade servicehunde adgang f.eks. til kundeområder på restauranter og i fødevarevirksomheder. Servicehunden skal være i snor og der må ikke være anledning til at hunden har kontakt med fødevarer. (jf. bekendtgørelse om fødevarehygiejne nr. 773 af 6. juli 2006 § 39 stk. 1-2)

 

Befordring:
Bestyrelsen i STH har arbejdet for at forbedre forholdene for at medbringe servicehunde overalt i det offentlige rum. I september 2007 blev servicehunde således officielt sidestillet med førerhunde til blinde og svagtseende i forhold til taxakørsel.
En servicehund har adgang til befordring i taxa sammen med servicehundebrugeren. ( jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2000.)

 

Almene boliger:
Det kan, i en husorden, besluttes at det ikke er tilladt at holde hund i en almen bolig. Personer med vedvarende fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der er afhængig af en servicehund, har dog altid ret til at holde servicehund i en almen bolig, uanset bestemmelserne i husordenen. (jf.: BEK nr 1164 af 11/12/2012 om drift af almene boliger mv.)

Lovtekst m.v. kan læses via www.retsinfo.dk


www.servicehunde.dk

STH

.