278231114 1337935843379896 4468422969208477500 N

Adgang og rettigheder

En servicehund er specialtrænet til at udføre nytteopgaver, for en person med fysisk funktionsnedsættelse, og har en række rettigheder almindelige familiehunde ikke har, men det er lederen af stedet, der, ifølge Fødevarestyrelsens Hygiejnevejledning, har mulighed for at tillade servicehunde adgang f.eks. til kundeområder på restauranter og i fødevarevirksomheder.

Servicehunde i følgeskab med en person med en fysisk funktionsnedsættelse har adgang til offentlige steder, der normalt er forbudte for kæledyrshunde, såfremt stedet tillader det. STH servicehunde kendes på en blå vest med tydeligt STH-servicehunde-logo som markerer, at hunden er på arbejde, og har de nødvendige kvalifikationer til at kunne følge og hjælpe brugeren, når det er nødvendigt. Det er således tydeligt for offentligheden, at der er tale om en specialtrænet hund.

Endvidere har servicehundebrugeren et identifikationskort med foto, som på anmodning kan forevises. STH følger de internationale retningslinjer og standarder beskrevet af Assistance Dogs International (ADI).

Det er udelukkende hunde trænet af STH der bærer disse blå veste. De kan således heller ikke købes til private hunde.    

 

     

 

Dagligvarebutikker og restauranter
Som udgangspunkt må husdyr ikke have adgang til steder, hvor der håndteres, tilberedes eller opbevares fødevarer. En servicehund kan dog have visse rettigheder som en almindelig familiehund ikke har. Således har lederen af steder, ifølge loven, mulighed for at tillade servicehunde adgang f.eks. til kundeområder på restauranter og i fødevarevirksomheder.

Ifølge Fødevarestyrelsens Hygienevejledning stk. 12.1.har fører- og servicehunde adgang til butikkers kundeområde og restauranters serveringsområde, hvis de ikke kontaminerer fødevarerne. Det er virksomhedens ansvar at sikre, at dette ikke sker. Hundene må ikke komme ind i områder, hvor der tilberedes fødevarer. Fødevarestyrelsen vurderer, at der kun helt undtagelsesvis sker kon­taminering af fødevarer, hvis fører- eller servicehunde får adgang til serveringsområder i restauranter eller kundeområder i butikker. Servicedyr vil være under fuld kontrol af brugeren, som skal sikre, at hunden ikke tager fødevarer i munden, slikker på dem eller snuser til dem. Læs mere.

Mærkning
Servicehunden skal være i snor og bære ID vest, (jf. Hygiejnevejledningen - Ændringer 20.12.2023, Afsnit 12.  Læs mere. Danske servicehunde vil normalt bære et dækken med teksten: 'Servicehund på arbejde'.​

Transport
Bestyrelsen i STH har arbejdet for at forbedre mulighederne for at medbringe servicehunde overalt i det offentlige rum. I september 2007 blev servicehunde således officielt sidestillet med førerhunde til personer, der er blinde eller svagtseende i forhold til taxakørsel. En servicehund har adgang til befordring i taxa sammen med servicehundebrugeren jævnfør Taxiloven.

Servicehunde kan medtages, uden betaling i bus, tog og metro, så længe den bærer ID vest, og ejeren har ID kort. DSB anbefaler, at du køber pladsbillet til hunden, hvis du rejser med en større hund i Intercity og Intercity Lyntog. På den måde er man sikret plads til hunden på gulvet. Læs mere.

Rigshospitalet
Servicehunde og førerhunde må gerne medbringes til ambulante besøg, men må normalt ikke medbringes ved indlæggelse på hospitalet. Der kan i visse tilfælde gives dispensation. Ønsker du at medbringe servicehund, skal du før indlæggelsen kontakte ledelsen i den klinik, du er tilknyttet.

Skal du flyve med en servicehund?
Det er flyselskaberne der afgør, om det er tilladt at have sin hund med, og i nogle tilfælde reglerne i det land, du rejser til. De fleste større flyselskaber tillader servicehunde, men tjek altid grundigt hvilke regler der gælder, i god tid inden afrejse. Der skal udfyldes en del dokumenter og indhentes dokumentation, så vær i god tid. Kravene kan variere fra selskab til selskab.

Rejser du til England, så vær opmærksom på, at du kun kan få godkendte servicehunde med. Det vil sige, hunde der er specialtrænet af en organisation, der er medlem af ADI eller IGDF. Det er hunde fra STH - Servicehunde til Handicappede, som den eneste servicehundeorganisation i Danmark.

Almene boliger
Det kan, i en husorden, besluttes, at det ikke er tilladt at holde hund i en almen bolig. Personer med vedvarende fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der er afhængig af en servicehund, har dog altid ret til at holde servicehund i en almen bolig, uanset bestemmelserne i husordenen. Læs mere her.

På tur i Danmark?
Skal du på udflugt, til konference, ud og bade - eller generelt rundt i Danmark, er der meget nyttig information om adgangsforhold for både kørestolsbrugere, men også hørehæmmede og andre medfysisk funktionsnedsættelse, på hjemmesiden godadgang.dk 

Hunde skal holdes i snor på strandene fra 1. april til 30. september, og i skoven skal hunde altid holdes i snor medmindre der er skilte, der påpeger at de må gå løs.

Serviceloven - LBK nr 170 af 24/01/2022 - § 112.
§ 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.
Læs mere her.

Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap
Lovens formål er at forhindre forskelsbehandling på grund af handicap og at fremme ligebehandling af personer med handicap. Lov nr 1071 af 10/08/2023

Handicapkonventionen
FN's Konvention om Rettigheder for Personer med Handicaps principper nævner at menneskets naturlige værdighed og hele menneskehedens lige og umistelige rettigheder 
anerkendes som grundlaget for frihed, retfærdighed og fred i verden. Læs mere.

Sager
Ligebehandlingsnævnet har behandlet flere sager, der vedrører servicehunde:

En mand, som på baggrund af sin nedsatte funktionsevne har en servicehund, besøgte en kaffebar med servicehunden. - medhold. KEN nr 10018 af 30/11/2023. Læs afgørelsen.

En kvinde klagede over forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at hun ikke måtte have sin servicehund med ind i teatersalen på det indklagede teater - medhold. KEN nr 9118 af 13/01/2023. Læs afgørelsen.

En kvinde henvendte sig ved mail til det indklagede hotel og blev i den forbindelse oplyst, at hun ikke måtte medbringe sin servicehund på hotellet, da man ikke tillod dyr på hotellet. Læs afgørelsen.

En kvinde klagede over forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at hun fik afslag på at medbringe sin servicehund i DSB’s stillezone. Læs afgørelsen.

En mand henvendte sig til et supermarkeds kundeservice og fik afslag på at medbringe sin psykiatriske servicehund i supermarkedet. Nævnet vurderede, at manden havde et handicap omfattet af handicapdiskriminationsloven. Læs afgørelsen.

IMG 2074

Bliv medlem

Bliv medlem af STH og støt vores arbejde med at træne servicehunde

Læs mere ›
Billede af Frankie med bamse

Støt STH

Støt os med kr. 200 ,- om året på mobilepay 15758 - eller se de mange andre muligheder for at give et bidrag

Læs mere ›
STH Hvalpeveste

Vil du være hvalpevært?

Har I tid og overskud til at træne, passe og pleje en hvalp i 6 - 8 måneder, så læs mere om vores frivillige hvalpevært rolle.

Læs mere ›