278231114 1337935843379896 4468422969208477500 N

Adgang og rettigheder

En servicehund er specialtrænet til at udføre nytteopgaver, for en person med fysisk funktionsnedsættelse, og har en række rettigheder almindelige familiehunde ikke har

Servicehunde i følgeskab med en person med en fysisk funktionsnedsættelse har adgang til offentlige steder, der normalt er forbudte for kæledyrshunde, såfremt stedet tillader det. STH servicehunde kendes på en blå vest med tydeligt STH-servicehunde-logo som markerer, at hunden er på arbejde, og har de nødvendige kvalifikationer til at kunne følge og hjælpe brugeren, når det er nødvendigt. Det er således tydeligt for offentligheden, at der er tale om en specialtrænet hund.

Endvidere har servicehundebrugeren et identifikationskort med foto, som på anmodning kan forevises. STH følger de internationale retningslinjer og standarder beskrevet af Assistance Dogs International (ADI).

Det er udelukkende hunde trænet af STH der bærer disse blå veste. De kan således heller ikke købes til private hunde. 

    

 

     

 

Dagligvarebutikker
Ifølge Fødevarestyrelsen kan lederen af en butik, eller en restaurant, tillade at servicehunde må komme ind i butikkens kundeområde eller restaurantens serveringsområde. Brugeren skal have kontrol over hunden, så hunden ikke tager fødevarer i munden, slikker på eller snuser til fødevarerne eller på anden måde forurener fødevarerne.

Fødevarevirksomheder/restauranter
Som udgangspunkt må husdyr ikke have adgang til steder, hvor der håndteres, tilberedes eller opbevares fødevarer. En servicehund kan dog have visse rettigheder som en almindelig familiehund ikke har. Således har indehaveren af en fødevarevirksomhed, ifølge loven, mulighed for at tillade servicehunde adgang f.eks. til kundeområder på restauranter og i fødevarevirksomheder. Servicehunden skal være i snor, bære ID vest, og der må ikke være anledning til, at hunden har kontakt med fødevarer.
(jf. bekendtgørelse om fødevarehygiejne BEK nr 1702 af 15/12/2016) (kapitel 16)
Læs mere her: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Hygiejnevejledning/Sider/12--F%C3%B8rerhunde,-servicehunde-og-k%C3%A6ledyr-i-f%C3%B8devarevirksomheder.aspx

Ligebehandlingsnævnet har i 2022 behandlet 1 sag der vedrører servicehunde, og der blev givet medhold. Læs mere her

Transport
Bestyrelsen i STH har arbejdet for at forbedre mulighederne for at medbringe servicehunde overalt i det offentlige rum. I september 2007 blev servicehunde således officielt sidestillet med førerhunde til personer, der er blinde eller svagtseende i forhold til taxakørsel. En servicehund har adgang til befordring i taxa sammen med servicehundebrugeren. ( jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2000.)

Servicehunde kan medtages, uden betaling i bus, tog og metro, så længe den bærer ID vest, og ejeren har ID kort. DSB anbefaler, at du køber pladsbillet til hunden, hvis du rejser med en større hund i Intercity og Intercity Lyn tog. På den måde er man sikret plads til hunden på gulvet. 
Læs mere her https://dinoffentligetransport.dk/kundeservice/raad-og-regler/cykler-dyr-og-bagage/

Rigshospitalet
Servicehunde og førerhunde må gerne medbringes til ambulante besøg, men må normalt ikke medbringes ved indlæggelse på hospitalet. Der kan i visse tilfælde gives dispensation. Ønsker du at medbringe servicehund, skal du før indlæggelsen kontakte ledelsen i den klinik, du er tilknyttet.

Skal du flyve med en servicehund?
Det er flyselskaberne der afgør, om det er tilladt at have sin hund med, og i nogle tilfælde reglerne i det land, du rejser til. De fleste større flyselskaber tillader servicehunde, men tjek altid grundigt hvilke regler der gælder, i god tid inden afrejse. Der skal udfyldes en del dokumenter og indhentes dokumentation, så vær i god tid. Kravene kan variere fra selskab til selskab. Rejser du til England, så vær opmærksom på, at du kun kan få godkendte servicehunde med. Det vil sige, hunde der er specialtrænet af en organisation, der er medlem af ADI eller IGDF. Det er hunde fra STH - Servicehunde til Handicappede, som den eneste servicehunde i Danmark.

Almene boliger
Det kan, i en husorden, besluttes, at det ikke er tilladt at holde hund i en almen bolig. Personer med vedvarende fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der er afhængig af en servicehund, har dog altid ret til at holde servicehund i en almen bolig, uanset bestemmelserne i husordenen(jf.: BEK nr 70 af 26/01/2018 om drift af almene boliger mv, kap. 23, §130.)

På tur i Danmark?
Skal du på udflugt, til konference, ud og bade - eller generelt rundt i Danmark, er der meget nyttig information om adgangsforhold for både kørestolsbrugere, men også hørehæmmede og andre medfysisk funktionsnedsættelse, på hjemmesiden godadgang.dk 
Hunde skal holdes i snor på strandene fra 1. april til 30. september, og i skoven skal hunde altid holdes i snor medmindre der er skilte, der påpeger at de må gå løs.

IMG 2074

Bliv medlem

Bliv medlem af STH og støt vores arbejde med at træne servicehunde

Læs mere ›
STH Hvalpeveste

Bliv hvalpevært

Har du lyst til at hjælpe STH? Og har I tid og overskud til at træne, passe og pleje en hvalp i et års tid, så læs mere om vores hvalpevært rolle 

Læs mere ›
Billede af Frankie med bamse

Støt STH

Støt os med kr. 200 ,- om året på mobilepay 15758 - eller se de mange andre muligheder for at give et bidrag

Læs mere ›