Billede af hund der ligger på bænk

Træning af servicehunde

Når en servicehunde-hvalp fylder et år, skal den igennem et omfattende sundhedscheck, inden den går videre til den avancerede specialtræning.

Vores hunde skal være fysisk og mentalt sunde samt trygge og glade - og det skal være sjovt at være servicehund.

STH samarbejder med førende danske dyrlæger, som gennemgår hunden ved en grundig klinisk undersøgelse, hvor også hundens bevægeapparat undersøges. Der bliver taget røntgenbilleder af hundens hofter og albuer, som vurderes af eksperter, og det bliver ligeledes undersøgt, om der er mistanke om allergi. Hundens øjne bliver også undersøgt af en øjendyrlæge.

Vi tester også hundens mentalitet. Gennem et testforløb sættes forskellige situationer op for hunden, som kan udløse en reaktion hos hunden. Det er for eksempel en synlig overraskelse, som en kedeldragt, der pludselig bliver trukket op foran hunden, skramlende lyde og lyden af skud og andre oplevelser. Målet er ikke at gøre hunden bange, men at se, hvordan den reagerer i bestemte situationer, hvordan den løser opgaven, og om den kan lægge oplevelsen fra sig.

Det er foreningens pligt at sørge for, at alle vores hunde har de bedste betingelser for et godt og langt liv som servicehund. Vi underviser derfor brugerne i at holde hunden sund og forebygge skader og sygdomme til teamtræning, og vi følger årligt op på hundens helbred, når vi mødes til fællestræninger, ligesom hunden selvfølgelig kommer til et årligt sundhedseftersyn hos en dyrlæge.

Avanceret træning
I en alder af ca. 1½ år er hunden klar til at påbegynde det næste led i uddannelsen til servicehund – den avancerede træning. Denne træning foregår hos STH´s instruktører og tager ca. 8-10 måneder. Her lærer hundene ca. 50 signaler, der endvidere kan kombineres på mange måder. Der bliver lagt vægt på, at hundene bliver trænet i afvekslende miljøer som f.eks. i hjemmet, i indkøbscentre/butikker og andre offentlige steder. Den alsidige træning resulterer i, at hundene bliver fortrolige med at arbejde i mange forskellige situationer.

Teamtræning
Når et hold servicehunde har gennemgået den avancerede træning, skal de matches med godkendte kandidater fra STHs venteliste. Kommende servicehundebrugere inviteres til at deltage i ”Teamtræning”. Teamtræning er en spændende ca. 100 timers træningsperiode, hvor brugerne og servicehundene lærer hinanden at kende, at samarbejde og kunne anvende de ca. 50 signaler. Teamtræningen består således dels af teori om bl.a. hundens adfærd, behov, indlæringspsykologi m.m. og dels praktisk træning, røgt og pleje, motion og leg med hundene.

Offentlighedstest
Efter endt teamtræning kan servicehundeteamet aflægge en offentlighedstest. Når denne er bestået med tilfredsstillende resultat, giver det brugeren adgang til at medbringe servicehunde offentlige steder, hvor hunde under normale omstændigheder ikke har adgang – eksempelvis fødevarebutikker, restauranter, indkøbscentre, busser, tog, fly m.m. Servicehunde bærer en særlig STH ID vest som signalerer, at ”servicehunden er på arbejde”, og brugeren har et særligt ID kort, der identificerer dem og hunden.

Kontakt og støtte hele hundens levetid
STH udmærker sig ved at vedligeholde kontakten til alle servicehunde og brugere i hele hundens levetid - dette for at sikre, den fortsatte succes for de pågældende teams. Desuden tilbydes opfølgende træning flere gange årligt, hvor servicehundebrugerne samles, træner og udveksler erfaringer og bliver vejledt af foreningens instruktører.

 

 

 

 

 

Billede af servicehund

Kan jeg få en servicehund?

Vi udplacerer kun servicehunde til mennesker med fysisk funktionsnedsættelse. Det sker gennem en ansøgelsesproces, der sikrer det bedste match mellem hund og bruger

LÆS MERE ›
Fælles Instruktører

STH's instruktører

Vores servicehunde bliver trænet af erfarne servicehundeinstruktører, som har stor viden og ekspertise i at træne hunde til mennesker med bevægelseshandicap.

Læs mere ›