Facebook

Billed
Billed

Hvad er en servicehund?

Hvad enten det er en dør der skal åbnes, en lyskontakt der skal tændes, en kørestol der skal trækkes eller et barn der skal opmuntres til genoptræning, kan en servicehund være hjælperen. Servicehunde giver mennesker med bevægelseshandicap mulighed for en friere og mere uafhængig hverdag.

Mere end en håndsrækning

De tekniske hjælpefunktioner som servicehunden kan udføre i dagligdagen, er de åbenbare fordele ved en servicehund. Disse funktioner er meget vigtige, men ligeså vigtige er de mindre synlige fordele, såsom det varme og nære forhold der opstår mellem hund og menneske. En servicehund kan endvidere bidrage med glæde, tryghed og venskab, give øget ansvarsfølelse, opmuntre til fysisk aktivitet og være et naturligt kontaktled til omverdenen.

Menneskets bedste ven - og hjælper

Samarbejdet mellem hund og menneske har lange og stolte traditioner. Dette samarbejde har bl.a. mundet ud i at vi i dag, med stor succes i hele verden, anvender hunde til opgaver hvor de fungerer som erstatning for menneskets krop, enten grundet nedsat funktion eller som en forlængelse deraf. Hjælpehunde har i dag job som eksempelvis førerhunde til helt eller delvist blinde personer og hørehunde som alarmerer og signalerer til døve personer eller personer med nedsat hørelse. Siden 1970’erne har man i USA – og senere i løbet af 1990’erne i Danmark - også kendt til begrebet servicehunde.

STH specialtræner servicehunde til at hjælpe mennesker der grundet sygdom eller ulykke har et eller flere fysiske handicap. Eksempler herpå er delvis lammelser, sclerose, polio, muskelsvind, spasticitet eller amputation af lemmer.

STH stiller gratis servicehunden til rådighed for brugeren.

Læs mere i afsnittet en servicehund bliver til og ansøgning.

 

Christina og Mocca

 

.