Facebook

 

Socialhunde

En socialhund er en hund, der ligesom servicehunden er testet, helbredsundersøgt og udvalgt for dens særlige kvaliteter. Socialhunden har ikke modtaget helt den samme specialtræning i hjælpefunktioner som servicehunden har, idet fokus er vendt mod at det er en meget venlig, veltrænet, omgængelig og social hund.

En ”bedste ven”

En socialhund kan eksempelvis udplaceres hos en familie med et barn med en fysisk funktionsnedsættelse. Barnet bliver inddraget i pasning, træning og pleje af hunden, men det overordnede ansvar for socialhunden tilfalder en voksen person.

 

Børn/unge med bevægelseshandicap kan have særlig glæde ved en socialhund: Der opstår et varmt og nært forhold mellem hund og barn. En socialhund kan endvidere bidrage med glæde, tryghed og venskab, opmuntre til leg og anden fysisk aktivitet og ligesom servicehunden kan socialhunden være et naturligt kontaktled til omverdenen.

 

Også voksne mennesker med en fysiskfunktionsnedsættelse, som ikke selvstændigt - men sammen med en hjælper/familiemedlem – kan tage vare på en hund, kan ansøge om at blive samtrænet med en socialhund. Pasning, træning og pleje af socialhunden bliver således et fælles ansvar for modtageren og dennes hjælper/familie.

 

Ansøgere til socialhunde skal være mindst 10 år gamle. Såfremt ansøgeren er under 18 år, skal en værge deltage i ansøgningsprocessen.

 

Socialhunde har ikke offentlig adgang som servicehunde, men må færdes alle steder hvor familiehunde i øvrigt må færdes.

 

Foreningen stiller gratis socialhunden til rådighed for brugeren. Familien skal betale et engangsbeløb på 2500,- kr. som dækker et livstidsmedlemskab af STH.


Læs mere i afsnittet ansøgning
 

.