Facebook

Mette_Sahva

 

En servicehund bliver til

Det er umuligt at gøre op nøjagtig hvor mange timers træning der skal bruges til at uddanne en servicehund, men en servicehunds enestående uddannelse varer ca. 1½ år og starter når hvalpen omhyggeligt udvælges i 8 ugers alderen. Hvalpen udplaceres herefter hos en ligeledes særlig udvalgt familie, hos hvem hvalpen vil tilbringe de næste ca. 12 mdr.

Hvalpeværtsfamiliens opgaver består bl.a. i at sørge for, at hvalpen bliver præget og socialiseret godt på både børn og voksne, at holde hvalpen sund og rask, at lære hvalpen gode vaner, at give hvalpen alsidig miljøtræning og mange positive oplevelser i at samarbejde med mennesker.

Udvælgelseskriterier

Mental og fysisk sundhed prioriteres højt når udvælgelsen af kommende social- og servicehunde finder sted. Alle hunde helbredsundersøges grundigt ligesom hofter og albuer røntgenfotograferes. Desuden mentaltestes alle hundene før de påbegynder den avancerede træning. Der lægges stor vægt på, at hunden er kontaktsøgende, samarbejdsvillig og legelysten samt besidder gode jagtegenskaber. Hunden skal reagere hensigtsmæssigt i situationer hvor den overraskes af lyd og bevægelse. Den skal også optræde koncentreret og målbevidst samt afreagere selvstændigt uden at udvise tilbageværende ubehag. Disse egenskaber er fundamentale, når en kommende social- eller servicehund udvælges.

Avanceret træning

I en alder af ca. 1½ år er hunden klar til at påbegynde det næste led i uddannelsen til servicehund – den avancerede træning. Denne træning foregår hos STH´s instruktører og tager ca. 8 mdr. Her lærer hundene ca. 50 signaler, der endvidere kan kombineres på mange måder. Der bliver lagt vægt på, at hundene bliver trænet i afvekslende miljøer som f.eks. i hjemmet, i indkøbscentre/butikker og andre offentlige steder. Den alsidige træning resulterer i, at hundene bliver fortrolige med at arbejde i mange forskellige situationer.

Teamtræning

Når et hold servicehunde har gennemgået den avancerede træning, skal de matches med godkendte kandidater fra STH venteliste. Kommende servicehundebrugere inviteres til at deltage i ”Teamtræning”. Teamtræning er en spændende, men intensiv 3 ugers periode, hvor brugerne og servicehundene lærer hinanden at kende, at samarbejde og kunne anvende de ca. 50 signaler. I løbet af de 3 uger undervises og trænes i ca. 100 timer. Teamtræningen består således dels af teori omkring bl.a. hundens adfærd, behov, indlæringspsykologi m.m. og dels praktisk træning, røgt og pleje, motion og leg med hundene.

Offentlig adgang

Efter endt Teamtræning kan servicehundeteamet aflægge en offentlighedstest. Når denne er bestået med tilfredsstillende resultat, giver det brugeren adgang til at medbringe servicehunde offentlige steder hvor hunde under normale omstændigheder ikke har adgang – eksempelvis fødevarebutikker, restauranter, indkøbscentre, busser, tog, fly m.m. Servicehunde bærer en særlig STH ID vest som signalerer, at ”servicehunden er på arbejde”.

Opfølgning

Foreningen udmærker sig ved at vedligeholde kontakten til alle servicehunde og brugere - dette for at sikre, den fortsatte succes for de pågældende teams. Desuden tilbydes opfølgende træning flere gange årligt, hvor servicehundebrugerne samles, træner og udveksler erfaringer.

Træning af servicehunde

STH får mange henvendelser omkring muligheden for oplæring, uddannelse og/eller ansættelse i foreningen. Vi er glade for interessen, men STH har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at uddanne andre til at optræne eller assistere med træning af servicehunde. Det er et meget stort ansvar man påtager sig, når man tilbyder at træne en hund til en anden person, og ansvaret er særlig stort og tungtvejende, når denne person har et fysisk handicap.

STH tager denne opgave meget alvorligt, og vi vil gerne benytte lejligheden til at forklare hvorfor man ikke bør kaste sig ud i at træne en ”servicehund” til en anden person (heller ikke selv om man har erfaring med at træne familiehunde).

Det er en lang og krævende proces at forestå denne form for specialtræning af hunde. Og faktisk er specialtræningen af hunden, altså indlæringen af de praktiske hjælpefunktioner, kun en mindre del af det samlede projekt. Som servicehundeinstruktør er det ligeså vigtigt, at man har en stort kendskab til diverse sygdomme og fysiske handicap, hvordan de kommer til udtryk, hvilke muligheder personen har samt hvilke evner man kan trække på, hvilke hjælpemidler man kan anvende osv. Instruktøren skal naturligvis også have stor viden omkring hundens adfærd og behov. Man skal evne at formidle viden omkring indlæring, træning og hundens adfærd. Man skal have stor indsigt i de forhold der gør sig gældende med hensyn til at ”matche” den handicappede person med den ”rigtige” servicehund. Dernæst skal man kunne overføre hundens indlærte færdigheder samt tilpasse denne til kandidatens behov. Servicehundeinstruktøren skal også have omfattende erfaring med at ”problemløse”. Den opfølgende træning af servicehund og servicehundebruger er også nødvendig for at sikre teamets succes.

Der er flere der tilbyder at optræne ”servicehunde” (mod betaling), men det er desværre ikke alle der har gennemtænkt processen og lever op til det store ansvar de påtager sig. STH har fået flere henvendelser, der bunder i bristede drømme om servicehund og vælger derfor at komme med denne kontante men ærlige udmelding.

En servicehund skal være glad og veltilpasset for at være til glæde og gavn!

STH - Følger internationale standarder

STH følger de Internationale standarter for udvælgelse, sundhedseftersyn og egnethedstest, træning, samtræning, evt. offentlighedstest og opfølgning på udplacerede social- og servicehunde, i henhold til ADI ( Assistance Dogs International ).

STH’s chefinstruktør Lise Lotte Christensen er medlem af Delta Society hvis mission det er, at optimere menneskers sundhed og trivsel gennem samarbejde med service- og terapihunde (og andre dyr).

STH er fuldgyldigt medlem af i Assistance Dogs Europe (ADEu), og dermed også medlem af Assistance Dogs International (ADI). ADI er en international sammenslutning af akkrediterede servicehundeorganisationer hvis formål det er at etablere og promovere høje standarder i alle aspekter af servicehunde udvælgelse/erhvervelse, træning og partnerskab. ADI muliggør kommunikation og erfaringsudveksling mellem medlemsorganisationer og ADI arbejder for at oplyse offentligheden om brugen af servicehunde og ADI medlemskab.

Læs mere om Delta Society og ADI her:
http://www.deltasociety.org  -  http://www.adionline.org

.